Etykieta stosowania

AMALGEROL

    • przyspiesza rozwój roślin,
    • poprawia jakość oraz zwiększa wydajność upraw,
    • przyspiesza rozkład resztek roślinnych,
    • poprawia strukturę oraz jakość gleby.

 

AMALGEROL ulega 100% rozkładowi biologicznemu.

AMALGEROL przyczynia się do poprawy życia biologicznego gleby poprzez wzrost udziału bakterii pożytecznych w tym również wiążących wolny azot, obniża ilość bakteri gnilnych i grzybów z rodzaju fuzarium. Powoduje bardzo silny rozwój mykoryzy. W efekcie silnego rozwoju mikro i makro flory glebowej następuje poprawa struktury gleby, wzrost jej napowietrzenia, podniesienie temperatury oraz bardzo istotny wzrost zdolności sorbcyjnych gleby. Systematyczne stosowanie preparatu pozwala zlikwidować podeszwę płużną, przyczynia się do uwalniania istotnych ilości mikro i makroelementów takich jak: magnez, fosfor, miedź, cynk, mangan oraz wapń, który podnosi pH gleby.

AMALGEROL nadaje się na wszystkie typy gleb, zwłaszcza na gleby ciężkie zlewne z tendencją do zaskorupiania się. Pod wpływem stosowania preparatu następuje poprawa struktury gleby i związanych z nią parametrów, co przekłada się na łatwość jej uprawy i warunki rozwoju roślin. Na glebach lekkich następuje silny rozwój bakterii, których ściany komórkowe zbudowane z polisacharydów posiadają zdolność wiązania wody z otoczenia w warunkach większego uwilgotnienia gleby i uwalniania wody w warunkach niedostatecznego uwilgotnienia, poprawiając tym samym pojemność wodną tych gleb.

Przygotowanie cieczy opryskowej i stosowanie:

Przed użuciem dobrze wstrząsnąć zawartością opakowania.
Umieścić połowę wymaganej ilości wody w zbiorniku opryskiwacza, dodać wymaganą ilość AMALGEROL-u przy włączonym mieszadle a następnie dodać pozostałą część wody. Mieszadlo w opryskiwaczu powinno być włączone zarówno podczas przemieszczania się na pole oraz podczas opryskiwania. Po zakończeniu pracy, dokładnie wymyć wszystkie części opryskiwacza. Nie stosować preparatu AMALGEROL przy dużym nasłonecznieniu lub gdy temperatura wynosi powyżej 25 °C. Nie opryskiwać bezpośredno po okresach opadów deszczu lub gdy istnieje możliwość wystąpienia przymrozków.

Mieszanie z innymi środkami:

AMALGEROL można stosować w mieszaninie z wieloma chemikaliami używanymi w rolnictwie do opryskiwania. Przed wymieszaniem produktów należy dokładnie zapoznać się z zasadami ich stosowania w mieszaninach opisanymi w etykiecie każdego produktu.

Przed rozpoczęciem opryskiwania, należy zawsze przeprowadzić test zgodności mieszanych produktów odmierzając w niewielkim pojemniku składniki w odpowiednich proporcjach do ilości wody użytej do tego testu.

AMALGEROL-u nie mieszać z: płynnymi nawozami sztucznymi o dużej zawartości azotu, z herbicydami i fungicydami o niskim pH.

Dawkowanie:

Stosować 250 – 300 l wody na hektar, o ile nie określono inaczej.

Zboża:
(minimum dwukrotny zabieg)
2,5 – 3 l/ha jesienią w fazie 8-10 liści
3 – 5 l/ha wiosną, w fazie krzewienia do początku strzelania w źdźbło
3 – 5 l/ha od początku kłoszenia do początku kwitnienia

Rozkład słomy:
Stosować 3 l/ha + 10 kg mocznika na słomę, a następnie wymieszać resztki pożniwne z glebą stosując np. agregat uprawowy.

Rzepak:
(minimum dwukrotny zabieg)
2,5 – 3,0 l/ha jesienią w fazie 5 liści
3 – 5 l/ha 1 – 2 razy na wiosnę wraz z zastosowaniem środków owadobójczych i grzybobójczych.

Kukurydza:
3 – 5 l/ha w fazie 4 – 8 liści, można powtórzyć przed okresem wydłużania łodyg.

Rozkładanie słomy:
Stosować 5 l/ha + 10 kg – 20 kg mocznika na słomę, a następnie wymieszać resztki pożniwne z glebą stosując np. agregat uprawowy.

Burak cukrowy:
(minimum dwukrotny zabieg)
3 – 5 l/ha w fazie 8 – 10 liści
3 – 5 l/ha, 1 – 2 razy wraz ze środkami grzybobójczymi.

Słonecznik:
5 l/ha przed siewem, powtórzyć przed okresem wydłużania łodyg.

Ziemniaki:
3 – 5 l/ha w fazie pomiędzy grubieniem stolonów, a zawiązywaniem się bulw.
Powtórzyć 3 razy, co 10-14 dni. Używać 300 – 1000 l wody /ha.

Groch, fasola:
3 – 5 l/ha przed kwitnieniem (stosować przynajmniej 2 razy wraz ze środkami owadobójczymi)

Drzewa owocowe:
3 – 5 l/ha,
4 – 5 zabiegów od fazy różowego pąka do początku wybarwiania się owoców.
Używać 300 – 1000 l wody/ ha.

Krzewy jagodowe:
3 litry/ha
3 – 4 zabiegi od początku marca do okresu wybarwiania się owoców, następnie 1-2 razy jesienią. Używać 300 – 1000 l/ha wody.

Warzywa:
3 litry/ha
pierwsze zastosowanie 14 dni po posadzeniu / wschodach, powtórzyć 3 – 5 razy w odstępach 10 -dniowych. Ostatnie zastosowanie 3 dni przed zbiorem. Używać 300 – 1000 l wody /ha.

Trawniki:
Stosować 1 – 2 litry + min. 100 l wody na 1000 m², następnie nawodnić, aby zapewnić penetrację strefy korzeni przez produkt.
Termin: 2 – 3 dni po koszeniu, powtórzyć co 4 – 6 tygodni.

Ogrodnictwo / uprawy pod osłonami:
Do nawożenia z podlewaniem stosować w stężeniu 0,02% – 0,05% (200 ml – 500 ml na 1000 l wody), co 10 – 14 dni.
Do opryskiwania na liście stosować w stężeniu 0,3% – 0,5% (300 – 500 ml na 100 l wody), co 10 -14 dni.. Informacje o zagrożeniach:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Należy jednakże używać go zawsze wraz z właściwą ochroną oczu oraz skóry. Jeśli produkt jest używany właściwie, nie jest niebezpieczny dla środowiska wodnego (ekspertyza – Uniwersytet Innsbruck 2000).

Przechowywać z dala od dzieci.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Po połknięciu nie wywoływać wymiotów, skontaktować się z lekarzem, przedstawić mu etykietę produktu.

Środki ostrożności

a. Ochrona operatora
Przed posiłkiem i po zakończeniu pracy umyć ręce oraz skórę będącą w kontakcie z produktem.

b. Ochrona środowiska
Nie zanieczyszczać produktem lub zużytymi opakowaniami wód gruntowych lub kanałów melioracyjnych.

c. Przechowywanie produktu
Produkt przechowywać w bezpiecznym miejscu w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym, przechowywać w temperaturze + 5 – + 25 ° C.
Opakowania po zużytym produkcie dokładnie umyć, popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza i rozproszyć na terenie uprzednio opryskiwanym.
Umyte opakowania usunąć w bezpieczne miejsce. Nie używać pustych opakowań do jakichkolwiek innych celów.

d. Transport
Produkt nie został sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny podczas transportu.

 

Składniki: oleje eteryczne, oleje roślinne, wyciągi z roślin, wyciągi z glonów morskich, destylaty oleju mineralnego.

 

Wyprodukowano w Austrii przez:

HECHENBICHLER GMBH

A-6020 Innsbruck – Cusanusweg 7
Tel.: +43 (0) 512 291810-0
Faks: +43 (0) 512 291810-23
E-mail: office@amalgerol.com
Internet: www.amalgerol.com

Podmiot wprowadzający produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
CHEMINOVA POLSKA sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212 A
02-486 Warszawa
Tel.: (0048) 22 571 40 50
Faks: (0048) 22 571 40 51
E-mail: cheminova.polska@cheminova.com

Środek został wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033)

Okres ważności: 24 miesięcy przechowywany

Zawartość: 25 l


^

Ta strona używa plików COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.Zgadzam się